Alkulämmittelyssä kiertoharjoittelua.

Henkilökohtainen swingi tekniikka.

Draiverilla vajaita lyöntejä.

Puttia linjausta apuna käyttäen.

Chippi 10m ilmassa samaan kohteeseen eri kaarilla.

Chippi skaba